Fotografen, drukkers en andere professionals die zich met houden met digitale fotografie maken gebruik van gekalibreerde beeldschermen.
Op deze manier ziet elke foto op andere beeldschermen er het zelfde uit en komt het beeld uiteindelijk precies zo uit de drukpers als zoals de fotograaf het bedoeld heeft.

Vaak staan schermen verkeerd afgesteld. Met onderstaande stappen is het eenvoudig om uw beeldscherm te controleren en zo nodig aan te passen.

1. Breedte-hoogte verhouding

In onderstaand testbeeld moeten de vierkanten echt vierkant zijn en de cirkels zuiver rond. Zijn de vierkanten rechthoekig en de cirkels ovaal? Dan klopt de breedte-hoogte verhouding niet.

Oplossing bij Windows:
  1. Sluit alle programma’s af, waardoor het bureaublad zichtbaar wordt.
  2. Klik rechts op het bureaublad (niet op een icoon van een programma)
  3. Er verschijnt een menu. Klik op Eigenschappen.
  4. Met de schuifregelaar “Beeldschermresolutie” kiest u de juiste resolutie waarbij het testbeeld correct wordt weergegeven.
  5. Bij “Kleurkwaliteit” kiest u de hoogste kwaliteit
Oplossing bij Mac:

In principe staat de breedte-hoogte verhouding bij Macs altijd goed ingesteld.
Wanneer u gebruikt maakt van een extern beeldscherm, dient dit scherm correct geconfigureerd te zijn (zie de handleiding).

testbeeld voor fotografie

 

 

2. Helderheid en contrast

Helderheid en contrast van uw scherm zijn correct ingesteld wanneer ieder blokje te onderscheiden is.

monitor-calibratie

 

3. Verder lezen

Het instellen van het beeldscherm zoals hierboven is beschreven is verre van nauwkeurig. Elke serieuze fotograaf of beeldbeoordelaar stelt zijn beeldscherm in met behulp van een colorimeter en/of spectrophometer.
Over het instellen van beeldschermen is zeer veel informatie te vinden. Een goede artikel voor meer informatie is te lezen op www.digitalefotografietips.nl/nabewerking/monitor-calibreren/