Casco’s

 

SMIT Heavy Lift Europe B.V. is hier bezig scheepscasco’s te lossen welke in China zijn gemaakt